SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Background – CSS

Свойства на background

Background свойствата могат да се използват по следните начини: background-repeat, background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-clip, background-origin, background-size.

Свойството background-repeat в CSS Ви позволява да повторите изображението по хоризонтала и вертикала. По подразбиране, когато не е зададено свойство background-repeat: no-repeat;, изображението се повтаря и по хоризонтала, и по вертикала.

.img {
background-image: url(‘backgroundcss.png’);
background-repeat: repeat-y;
}

repeat-y

.img {
background-image: url(‘backgroundcss.png’);
background-repeat: repeat-x;
}

repeat-x

body {
background-color: #FF0000;
}

background-color

Позициониране на изображение може да се направи по следния начин:

background-position: left top;
background-position: left center;
background-position: left bottom;
background-position: right top;
background-position: right center;
background-position: right bottom;
background-position: center top;
background-position: center center;
background-position: center bottom;

Оразмеряване на снимка може да се направи чрез background-size:

background-size: 50px 50px;
background-repeat: no-repeat;

^