SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Header Изисквания

Както казахме в началото, заглавната секция на плъгина е основният компонент, който казва на WordPress, че даден файл е плъгин.

Минималното съдържание в заглавната част на плъгина е неговото име, но може да бъдат включени и други части в header:

 

  • Plugin Name: Името на приставката, която ще се появи в списъка Plugins в WordPress Admin..
  • Plugin URI: Началната страница на приставката, която би могла да бъде в WordPress.org или на собствения ви уебсайт. Това трябва да е уникално име за всеки плъгин.
  • Description:  Кратко описание на плъгина, както е показано в раздела Plugins в WordPress Admin. Това описание трябва да е по-малко от 140 знака.
  • Version: Текущата версия на плъгина, като например 1.0 или 1.0.3. Имайте предвид, че WordPress  използва version_compare (), когато се разглеждат номерата на версиите: например, 1.02 е по-голямо от 1.1.
  • Author: Името на автора на плъгин. Може да бъдат изброени повече от един автор .
  • Author URI:  Сайта на автора или профил в друг уебсайт, като WordPress.org.
  • License: Име на лиценза на приставката, например GPL2. Повече информация за лицензиране може да се намери в указанията на WordPress.org.
  • License URI: Връзка към лиценза, например https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.
  • Text Domain: Вземете текста на домейна от приставката. Повече информация можете да намерите в секцията Plugin Текст домейн.
  • Domain Path: Пътят на домейна се използва за да може WordPress да знае къде да намери преводите. Повече информация може да бъде намерена в  Plugin Domain Path.

Валидния Header може да изглежда така

<?php
/*
Plugin Name: My Toolset
Description: This describes my plugin in a short sentence
Version:     1.5
Author:      John Smith
License:     GPL2
Domain Path: /languages
Text Domain: my-toolset
*/ 

Минималните изисквания в Header могат да изглеждат така

<?php
/*
Plugin Name: My Toolset
*/

 

^