SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Структура на кода при SEO оптимизация

Правилна структура на кода при SEO оптимизацията се постига чрез HTML5

  • Текст при оптимизацията
  • Структурата на кода при оптимизация на един сайт все повече започва да се налага. Правилно структуриран код означава всеки един текст и съдържание в дадена страница да бъдат поставени в определения за това елемент или на точното място в страницата.
  • Правилната структура на кода към момента може да се определя най-добре чрез HTML5. Елементите в HTML5 имат специфично предназначение. Заглавието на страницата например се поставя в елемента h1, а важните думи от текста – в елемента strong. Елементът article означава статия и трябва да съдържа статия. За повече информация относно HTML5 посетете нашите уроци.
  • Оптимизация на сайт с html5
  • Посредством тези елементи търсещите машини разбират коя информация каква е. Какво е предназначението на тази информация и доколко е важна тя за тежестта на страницата. Съществуват редица елементи в HTML5, но освен че трябва да се знае как се записват, нужно е да се знае кога и защо е най-добре да се използва даден елемент.
  • Оптимизация търсещите машини
^