SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Изработка на сайт с HTML5 – Стилове

1. HTML се използва само за структуриране на Вашата страница. Ето как може да изглежда правилно подреден код в една HTML5 страница. Създайте файл с име uroci.html и запишете кода, който виждате по-долу в него.

Изработка на сайт Правилно-подреден-HTML5-документ

2. HTML и CSS са взаимно свързани, затова ще се наложи в нашите уроци да разгледаме и CSS. CSS файлът се създава по същия начин, както html файла, но след точката поставяме разширение css. Нека запишем нашия css файл в същата папка, в която се намира и нашият html файл. Името на css файла ще бъде – style.css и в него ще запишем нашите стилове.
Погледнете този код <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“style.css“>. Той е записан в <head>  частта на нашия документ. Това всъщност е нашата връзка към файла style.css, който създадохме. Не забравяйте да сложите двата файла в една и съща папка.

Изработка на сайт Връзка-към-css-файл

3. CSS стиловете се записват в големи скоби. За да бъде четлив кодът, всеки стил се задава на нов ред, след като се спазва представената по-долу в примера подредба. Ще зададем първия си стил за нашия елемент <body>.

Изработка на сайт - стил за body

4. В нашия стил сме задали border – това ще бъде рамката на нашия елемент, която ще е дебела 4px. Padding е отстоянието на текста от вътрешната страна на рамката, а margin отстоянието от външната страна на рамката. Вижте изображението по-долу.

Изработка на сайт - стил за стилизация

5. Може да задаваме стилове за всички елементи, като ги изредим един след друг и отделим чрез запетая. По този начин ние пестим ресурси.

Изработка на сайт - стил за margin и padding

6. Ето как всички наши стилове ще се отразят върху елементите.

Изработка на сайт - стил за множество стилове

Изработка на сайт – HTML Урок четвърти.

^