SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Изработка на сайт с HTML5 – Коментари

1. Коментарите в HTML се записват по следния начин, показан в примера по-долу. Всичко, което се намира в коментара, не се показва на нашата страница. Коментарите се използват за отбелязване в HTML, което може да ни послужи впоследствие при бъдещи промени в нашия код, за да се ориентираме по-лесно какви промени сме извършили в кода. Това е особено полезно, ако имаме дълъг код.

Изработка на сайт с HTML - Коментари

2. Коментарите в CSS се отбелязват с наклонена черта и звездичка, като начало и край на коментара се задават по показания по-долу в примера начин. Коментарите не се отразяват в браузъра. Те служат за наше улеснение при отбелязване на нещо важно в кода, което може да ни послужи за ориентир.

Изработка на сайт с HTML - коментари в CSS

Изработка на сайт – HTML Урок пети.

^