SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Изработка на сайт с HTML5 – Структура

1. Създайте Вашия първи HTML файл с име site.html и го запишете в папка на Вашия компютър.

sitehtml

2. След като отворите папката, може да видите, че Вашият файл вече е разпознаваем от браузъра. Ето как изглежда нашият файл с име site.html.
Файлът става разпознаваем за браузъра, защото в името му след точката е зададено разширението html – така site.html вече е HTML страница. Следва да запишем своя първи код в HTML5.

име на файла

3. Как разбираме, че нашият документ е написан с HTML5? В началото на всеки HTML5 документ се записва една декларация, както е показано в примера по-долу. Това е условието, което декларира, че нашият файл е HTML5.

doctype

4. Сега ще запишем основния реквизит, който трябва да съдържа един HTML документ. Всеки HTML документ започва с елемента <html>, който се състои от отварящ и затварящ таг. Всички останали тагове трябва да се намират в елемента <html></html> . Това е задължително условие.

htmldoc

5. Следва записването на <head> елемента. В <head> частта се поставят заглавието на документа, таговете от рода meta, връзки към CSS или JavaScript файлове, които ще разгледаме по-късно в следващите уроци.

head

6. Елементът <title> представлява заглавието на документа. В нашия случай заглавието на документа е UROK 1. Както забелязвате, всеки елемент се състои от отварящ и затварящ таг и се записва с една табулация по-навътре от предходния таг. По този начин нашият код става четим и удобен за следващи промени.

TITLE

7. След като вече сме задали заглавие на документа, можем да отворим файла site.html в браузъра и да видим самото заглавието.

TITLE

8. Следва записване на елемента <body>. Това е „тялото“ на нашата HTML5 страница. В този елемент се поставя цялото съдържание на нашия документ. В случая ние ще напишем като примерен един текст. Прието е всички текстове да се записват в определени елементи, за да бъде кодът четлив за търсещите машини и удобен за нас при необходимост от корекции в кода. В случая ние поставяме нашия текст „hello world“ в тага <body> свободно само за демонстрация, въпреки че това не е правилно.Така трябва да бъде структуриран един html документ. Абсолютно задължително правило за подредбата в HTML документа.

body

9. Нашият текст „hello world“ вече се показва в браузъра.

hallo

Изработка на сайт – HTML Урок втори.

^