SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Изработка на сайт с HTML – Изображения

1. В този урок ще разгледаме вмъкването на изображения в нашата страница. Изображения в HTML се вмъква с помощта на самозатварящия се таг <img src=“път до изображението“ />. С атрибута src=“път“ се задава пътят до изображението.

Изработка на сайт с HTML – Изображения

2. Преди да вмъкнем изображението, ние ще го създадем сами. За целта ще използваме програмата Paint.net, с която ще създадем изображение. Ще определим размер на изображението с ширина и височина от 400px.

Изработка на сайт с HTML – Paint.net

3. След като вече сме създали нашето изображение, ще сменим размера с помощта на CSS, като му зададем ширина и височина, и ще изместим елемента с помощта на margin в CSS файла.

Изработка на сайт с HTML – стилизиране на изображение

4. След като зададохме ширина на изображението 500px и височина 100px, можем да видим как се промени размерът на нашето изображение.
Изработка на сайт с HTML – стилизиране на изображение

^