SEOS

Изработка на сайт и SEO оптимизация
ytube linkedin facebook

Заглавие на страницата при SEO оптимизация на сайт

  • Заглавието при изработка на сайт
  • Заглавието на страницата е задължителен реквизит при създаването й. То трябва да съдържа важната ключова дума, която целим при оптимизацията. Заглавието не следва да е прекалено дълго, а точно и ясно. То трябва да съдържа най-много 69 знака.
  • Оптимизация на сайт заглавие
  • Заглавието се слага в head частта на нашия HTML документ. То може да бъде само едно, за това е важно да преследвате точното словосъчетание. Думите, които се съдържат в заглавието на страницата са основно значение за търсещите машини. Точното изписване и подредба на думите често може да доведе до буквален резултат при търсенията.
  • Съдържание на заглавието при SEO оптимизация на сайт
  • Не използвайте препинателни знаци и инициали при записване на Вашето заглавие, защото те не се четат еднозначно от търсачките. Желателно е съдържанието при изработка на сайт да бъде под формата на изчистен и кратък текст.
^